weterynarz radzymin onas3

Smaller Default Larger

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie" lub „RODO") oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.
W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym danymi osobowymi (dalej: „Administrator") jest firma AWET ANETA WIKTOROWICZ, ul. Weteranów 56, 05-250 Radzymin (NIP 125-119-04-70)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
Dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania od Administratora ich usunięcia oraz przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie archiwizacji danych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.